SERA ÖRTÜLERİ

   

 

Kullanım Kılavuzu

Tarımsal Filmlerde dayanım süresi kavramı; güneşin yıpratıcı etkisine (UV degradasyonu) dayanım süresi anlamındadır.

Belirtilen güneşe karşı dayanım süreleri 130 kly/yıl için geçerlidir.

Tarımsal filmlerin dayanım süresi, üretim koşullarına bağlı olduğu kadar kullanıcı alışkanlıklarına da bağlıdır.

Tarımsal filmlerde en yüksek faydanın sağlanabilmesi için aşağıda açıklanan önerilere uyulmalıdır.

Üretimimiz olan tarımsal filmler aşağıda açıklanan önerilere uyulması halinde güneşin yıpratıcı etkisinin sebep olduğu bozunmaya karşı ürün üzerinde belirtilen süre kadar garantilidir.

Kullanıcı, ürünün dayanım süresi, opsiyonel özellikleri ve kalınlığını; tarımsal filmi kullanacağı bölgenin iklim şartlarına, konstrüksiyon tipi ve mahsül özelliklerine uygun olarak belirlemelidir.

Satınalma esnasında siparişin doğruluğu kontrol edilmelidir. Ürün cinsi bilgileri ürün etiketinde yazmaktadır.

Tarımsal filmler güneş ışığı olmayan, serin ve kuru bir ortamda orijinal ambalajında saklanmalıdır.

Rulolar düzgün bir zeminde yatay olarak depolanmalıdır.

Depolama süresi 6 ayı geçmemelidir.

Rulolar çekerek, sürüyerek taşınmamalıdır.

Tarımsal filmin yönünü gösteren uyarı yazıları ve işaretlerine uyulmalıdır. “İç taraf” ifadesi toprak, “dış taraf” ifadesi gökyüzü tarafını anlatır.

Sera iskeleti metal (demir, galvaniz, çelik…) ise sera örtüsü ile temas edecek tüm noktaları düz, çapaksız olmalı ve su bazlı opak beyaz boya ile boyanmalıdır.

Sıcaklıktan dolayı oluşabilecek deformasyonların önlenmesi için sera iskeletinin sera örtüsü ile temas edecek yüzeyleri polietilen bazlı bir madde ile kaplanmalıdır.

Sera iskeleti ahşap ise yüzeyinin rendelenmiş, keskin kenarlarının ve çapaklarının düzeltilmiş olması gerekir. 

Ahşaba yanık yağ ve petrol bazlı maddeler sürülmemelidir. Ağaç yüksek sıcaklık ile bünyesinde reçineyi dışarı atar. Reçine ise sera örtüsünün dayanım süresini azaltır. Ahşap seralarda en fazla 36 ay dayanımlı sera örtüsü kullanılmalıdır.

Sera örtüsü seraya sabahın erken saatlerinde, sıcaklığın yüksek olmadığı (tavsiye edilen sıcaklık15°C - 22°C arası) ve rüzgarsız bir havada çekilmelidir.

Tarımsal filmler düzgün, temiz ve pürüzsüz bir yerde sökelenmelidir.

Sera örtüsü seraya çekilirken aşırı gerdirme ve gevşek bırakmaktan kaçınılmalıdır.

Tarımsal filmler kesinlikle PVC parçalarla temas etmemelidir. 

Rüzgarlı havaların yıpratıcı etkisinden korunmak için seralarda kuşak kullanılmalıdır.

Tarımsal filmi seraya çekerken veya kullanım esnasında oluşan delinme, yırtılmalar için polietilen bazlı sera tamir bantları kullanılmalıdır.

Ürün etiketi ile birlikte her rulodan 50cmx50cm ebadında şahit numune saklanmalıdır.

Sera örtüsünün direkt ışık geçirgenliğinin azaltılması için; gölgeleme amacıyla üretilmiş polietilen bazlı tül veya sera örtüsüne zarar verebilecek herhangi bir kimyasal madde veya petrol türevi madde içermeyen gölge tozu kullanılabilir.

Tarım ilaçlarının tarımsal filmlerin bağ yapısını bozucu dolayısıyla dayanma süresini azaltıcı etkileri vardır. Bu yüzden tarımsal filmlerin tarım ilaçlarına maruz kalması engellenmelidir.

Tarım ilaçları bitkiye uygulanmalı ve uygulama sonrası sera havalandırılmalıdır.

Tarımsal filmlerin dayanıklılığını koruyabildiği en yüksek kükürt ve klor ve klor miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Müsade Edilen En Yüksek Kükürt ve Klor Miktarları

Film Ömrü Kükürt Klor
  ppm/ay ppm/toplam ppm/ay ppm/toplam
24 Ay 14,6 350 2,5 60
36 Ay 12,5 450 2,22 80

 

Daha yüksek kimyasal direnç için opsiyonel özellikler / kimyasal direnç bölümüne bakınız.

Bozunmanın Tanımı

2. Bozunmanın Tanımı
Tarımsal filmin uzama dayanımı, üretildiği andaki uzama dayanımının %50’sinin altına indiğinde bu film bozunmuş kabul edilir.

Erken Bozunma Bildirimi

3 . Erken Bozunma Bildirimi

Filmin erken bozulması ile ilgili bir durumda;

Ürünün alındığı bayi aracılığı ile veya

sera@seraplastik.com.tr                Tel: 0 242 258 19 39             Fax: 0 242 258 19 10

Email, telefon veya fax ile Sera Plastik haberdar edilmelidir. Probleminizle ilgili bir keşif yapılacaktır. Ve keşif esnasında sizden talep edilecek bilgiler şu şekildedir.

Filmin çeşidi, en, boy, kalınlık, ağırlık, barkod no, bayi ismi bu bilgilerin tamamı ürün etiketinde mevcuttur.

Satın alma tarihi, montaj tarihi, yetiştirilen mahsül, konstrüksiyon malzemesi, bozulmanın başladığı tarih, bozulan film miktarı,

test için; bozulan yerden 50*50cm, bozulmamış yerden 50*50cm numune, seranın ve bozulan yerin fotoğrafı, genel görünüşü.

Numuneler test için laboratuara gönderilir. Bu aşamadaki tüm laboratuar masrafları Sera Plastiğe aittir.

Erken Bozunma Durumu

4. Erken Bozunma Durumu

Erken bozulma bildiriminden itibaren prosedür uygulanarak test için laboratuara gönderilen numunede taahhüt edilen süreden önce UV degradasyonu (güneşten kaynaklanan eskime) nedeniyle bir bozulma tespit edilirse [tarım ilaçlarının kullanımından kaynaklanan zararlı kimyasalların müsaade edilen miktarlardan fazla olması halinde geçerli değildir] aşağıda belirtilen şekilde telafi edilir.

Erken bozulma durumunda kimyasal kalıntı analizi yapılmaktadır. Bu analiz sonucunda aylık veya yıllık bazda müsaade edilen seviyeden fazla miktarda kalıntı bulunması halinde Sera Plastiğin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Bu zararlı etkiyi azaltmak amacıyla isteğe bağlı olarak sülfüre ve klora dirençli film üretimi yapılmaktadır.

 

4.1. Bozulmanın olduğu bölge Sera Plastiğin belirleyeceği kişi/kişiler tarafından tamir edilir. Tamir için gerekli tüm araç-gereç ve bunların bedelleri Sera Plastik tarafından karşılanır. Tamiratın mümkün olmadığı durumlarda 2. Seçenek uygulanır.

4. 2. Eskiyen film ebatlarında yeni ürün verilir. Bu işlem için 2 alternatif sunulur.

TS: Telafi Süresi (ay)                          FS: Film Süresi (ay)                KS: Kullanım Süresi (ay)

TS=FS-KS

4.2.1. Müşteriye kullanamadığı süreyi karşılayacak süre dayanıklı film vermek. Burada film ve nakliye bedeli Sera Plastiğe aittir.

Örnek:

36 aylık filmin 24 ayda eskimesi durumunda

TS=36-24=12 ay dayanıklı sera örtüsü verilir.

4.2.2. Kullanılmayan sürenin taahhüt edilen film süresine oranı kadar iskonto uygulanarak yeni ürün vermek. Burada nakliye bedeli Sera Plastiğe aittir.

Örnek:

36 aylık filmin 24 ayda eskimesi durumunda

TS= FS-KS/FS*100

TS=36-24/36*100= %33 iskontolu 36 ay dayanıklı sera örtüsü verilir.
 

Tamiratın mümkün olmadığı her iki durumda da telafi amaçlı film verildikten sonra; kullanıcı kullanmakta olduğu kusurlu ürünü Sera Plastik’e 15 gün içinde geri iade etmek durumundadır.

Film dayanım süresinin tamamlanmasından sonra geriye dönük ürün şikayetleri değerlendirilmez.

Değiştirme masrafları (seranın filminin değiştirilmesi sırasındaki sarf edilen malzeme, işçilik vs. masrafları) ve serada meydana gelen gelir kaybı, mahsül bozulması ve diğer dolaylı zararlar için hiçbir garanti verilmemekte ve sorumluluk alınmamaktadır.

Garanti sorumluluğu, en fazla film için ödenen bedel ile sınırlıdır.

Opsiyonel Özellikler

5. Opsiyonel Özellikler

Bu bölümde açıklanan özelliklerin etki süreleri üretimin yapılması ile başlar.

Opsiyonel özelliklerde görülebilecek olası hatalarda telafi bedeli, en fazla satın alınan özellik için ödenen bedel ile sınırlıdır.

5.1. Termal(IR): Gündüz ısınan seranın, gece daha yavaş soğumasını sağlar. Isı kaybının en aza indirilmesini ani sıcaklık düşüşlerinde ürünü don tehlikesine karşı dirençli duruma getirir. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının azalması bitki verimini arttırır. Bitkinin strese girme eğilimini azaltır. Seranın ısıtma giderlerinde tasarruf sağlar. Film kalınlığının artmasıyla IR etkisi artar.  IR katkısı; sera konstrüksiyonunun yapısına, rüzgar durumuna, sera içindeki ve ortamdaki nem miktarına, sulama rejimine, mahsülün su tutma kapasitesine bağlı olarak +5°C‘ye kadar sıcaklık avantajı sağlar. Özel bir talep olmaması durumunda termal(IR) katkılı ürünler Light diffuser özelliği ile birlikte üretilir.

5.2. AntiToz(AT): Bu katkı maddesi sera örtüsünün dış yüzeyine yapışan tozların rüzgar ve yağmur vasıtasıyla filmin yüzeyinden daha kolay çıkmasını sağlar. Bu sayede sera örtüsünün ışık geçirgenliği uzun süre yüksek kalarak verimlilik artışı sağlanır.

5.3. Light Diffuser(LD): Bu katkı maddesi güneşten gelen ışınların sera içerisine girerken kırılarak yayılmasını sağlar. Bu sayede bitkilerin birbirini gölgelemesi engellenir. Güneşli ve açık havalarda mahsülü güneşin yakıcı etkisinden korur. Bitki ve meyve gelişimine faydası olur. Özel bir talep olmaması durumunda Light diffuser katkısı film kalınlığına bağlı olarak %40 - %70 arası difüze ışık sağlar.

5.4. AntiVirüs(AV): Özel optik yapısı sayesinde sera içerisinde beyaz sinek, yaprak biti gibi haşerelerin görme duyularını körleştirerek mantar hastalıklarının ve virüs yayılımının engellenmesine yardımcı olur. Verim artışı ve mahsülde kalite sağlar. İlaç kullanımı asgariye indirir.

Antivirüs etkisinin sağlanması için film kalınlığının 100 mikrondan fazla olması gerekir.

5.5. AntiFog-AntiDrip (AF):Sera içi ile dışı arasındaki sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı bitki ve toprakta oluşan terleme sera örtüsünün iç yüzeyine su damlacıkları şeklinde tutunur. Yüzeydeki su damlacıkları güneş ışığının bir kısmının sera içine girmesine engel olur. Sera içine girebilen bir kısım güneş ışığı ise su taneciklerinin mercek özelliği göstermesinden dolayı mahsülde yanmaya ve hastalıklara neden olur. AntiFog-AntiDrip katkısı, sera içindeki rutubetin filmin iç yüzeyine büyük su taneleri şeklinde tutunmasına engel olur. Bu özellik sera örtüsünün sadece bir tarafında olduğu için filmin yönünü gösteren uyarı yazılarına dikkat edilmelidir. Yüzeye tutunamayan su taneleri, sera içerisinde sis oluşturur.  Bu sisli havanın sera dışına tahliyesi gerekir. Bu işlem seranın kenarlarını açarak doğal havalandırmayla veya fanlar yardımıyla yapılabilir. Uzun süre sera içerinde bekleyen sisli hava bitkiye ve meyveye yapışarak hastalıklara sebep olabilir. AntiDrip özelliğinin etkinliği ve etki süresi konstrüksiyonun tipine, bitki cinsine, sulama rejimine, hava durumuna, iç ve dış neme, seranın nasıl ısıtıldığına bağlı olarak 18 aya kadardır. Yukarıda bahsedilen nedenlerdeki olumsuzluklar etkinin azalmasına ve etki süresinin kısalmasına sebep olur.

5.6. AntiMist(AntMst):Bu katkı maddesi AntiFog katkısının kullanıldığı sera örtülerinde yan etki olarak ortaya çıkan sislenme probleminin azaltılmasına yardımcı olur. AntiMist katkısı AntiFog katkısının etkinliğine ve etki süresine olumsuz etki eder. Antifog katkısının etkinliğinin azalmasına ve etki süresinin kısalmasına sebep olur.

5.7. Kimyasal Direnç (KD): Sera örtüsünün tarım ilaçlarının içeriğinde bulunan kükürt ve klora karşı daha dirençli olmasını sağlayan bir katkı maddesidir. Kimyasal direnç katkılı sera örtüsünün dayanıklılığını koruyabildiği en yüksek kükürt ve klor miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

İstisnalar

6. istisnalar
Erken bozulma, aşağıdaki olaylar sebebiyle meydana gelirse Sera Plastik herhangi bir telafi yapmaz ve sorumluluk kabul etmez.

6.1.Aşırı iklimsel hareketler. Dolu, şiddetli rüzgar, hortum,… .

6.2.Kazalar ve afetler. Yangın, sel, heyelan, deprem,… .

6.3.Dış etkenler. Yırtma, kesme, delinme, … .

6.4. Filmde müsaade edilen miktardan fazla kükürt/klor kalıntısı bulunması.

6.5.Konstrüksiyonun uygulama önerileri kısmında belirtilen şartlara uygun hazırlanmamış olması.

6.6.Erken bozulma bildiriminin yapılmamış olması ve/veya keşif için uygun ortam sağlanmaması.

6.7. Ahşap malzemeden yapılmış seralarda 36 aydan daha dayanıklı sera örtüsü kullanılması.

6.8. UV degredasyonu (güneşten kaynaklanan eskime) sebebiyle olmayan eskimeler.

Etiket Bulutu

sera
örtüsü
ince
örtü
sera
solarize
film
malç
film
şeffaf
malç
siyah
-
beyaz
malç
siyah
malç
siyah-
gümüş
malç
slaj
örtüleri
isı
perdesi
topraksız
tarım
torbası
grow
bag
fide
üretim
torbaları
sulalam
ve
hava
hortumları
hayati
kapliyoruz
sera
plastik
istanbul
sera
plastik
1969
yılında
kurulmuştur
silaj
örtüleri
ısı
perdeleri
ve
tarımsal
ambalaj
ürünlerini
taze
sebze
?
meyve
torbaları
fide
üretim
torbaları
silaj
torbaları
topraksız
tarım
torbaları
üretimini
antalya
organize
sanayi
bölgesinde
kurulu
olan
12
500m2
si
kapalı
olmak
üzere
toplam
55
000m2lik
tesisinde
gerçekleştirmektedir