Sera Solarize Film®

Sera Solarize Film®
* Solarizasyon işleminin daha etkili olması için özel formül ile 3 katlı olarak üretilmektedir.
* Isı bariyerlidir. Topraktan filmin dışına ısı transferini kısıtlar.
* Gaz bariyerlidir. Dezenfeksiyon için kimyasal kullanılan uygulamalarda gazın film dışına çıkışını engeller.
* Sıradan plastik filmlere göre aynı toprak derinliğinde daha yüksek sıcaklık elde edilmektedir.
* Sıradan plastik filmlerle yapılan uygulamalar ile Sera Solarize film uygulaması arasında işlemin 2. haftasında 18-20 cm toprak derinliğinde, 10°C ye kadar sıcaklık farkı oluşmaktadır.
* Oluşan bu sıcaklık farkı solarizasyon işleminin daha etkili olmasını sağlar.
* Film kalınlığı 20 veya 25 micron tercih edebilirsiniz.
* Maksimum film genişliği 8 metredir.
 

Etiket Bulutu

sera
örtüsü
ince
örtü
sera
solarize
film
malç
film
şeffaf
malç
siyah
-
beyaz
malç
siyah
malç
siyah-
gümüş
malç
slaj
örtüleri
isı
perdesi
topraksız
tarım
torbası
grow
bag
fide
üretim
torbaları
sulalam
ve
hava
hortumları
hayati
kapliyoruz
sera
plastik
istanbul
sera
plastik
1969
yılında
kurulmuştur
silaj
örtüleri
ısı
perdeleri
ve
tarımsal
ambalaj
ürünlerini
taze
sebze
?
meyve
torbaları
fide
üretim
torbaları
silaj
torbaları
topraksız
tarım
torbaları
üretimini
antalya
organize
sanayi
bölgesinde
kurulu
olan
12
500m2
si
kapalı
olmak
üzere
toplam
55
000m2lik
tesisinde
gerçekleştirmektedir